Takst

Når det skal søkes om lån for bygging eller kjøp av hus, eller i forbindelse med arveoppgjør, kreves det at huset eller eiendommen verdisettes.

Jeg kan hjelpe med:

  • Riktig verdisetting
  • Skriving av rapport som beskriver kvaliteter og mangler
  • Leting etter bruksmuligheter for bygg som ikke skal brukes til bolig
  • Leting etter eventuelle leietakere