Søknader

Når et hus skal bygges eller utvides, kreves både søknader og godkjenning av ansvarlige håndverkere. Jeg kan hjelpe med:

  • Søknader
  • Finne gode og ansvarlige håndverkere