Byggeledelse

Prosjektstyring er tidkrevende og omfatter blant annet tilbudsinnhenting, kontrakter, framdrift og kvalitetskontroll. Håndverkere skal møte opp og være ferdige til avtalt tid. Prisen skal være som avtalt.

Jeg hjelper med å få kvalitet, framdrift og pris så god som mulig og kan styre hele eller deler av byggeprosessen. Jeg kan hjelpe med:

  • Søknad om byggetillatelse
  • Utarbeidelse av håndverkerkontrakter
  • Innhenting av tilbud og evaluering av tilbydere
  • Framdriftskontroll
  • Entreprenørstyring i byggefasen
  • Oppfølging av økonomi og budsjett
  • Kvalitetssikring og -kontroll
  • Overlevering