Skal du i gang med et byggeprosjekt og vet ikke helt i hvilken ende du skal begynne og hvem du bør snakke med først? Eller har du god erfaring, men trenger bedre styring av prosessen? 
Da er det greit å få hjelp til å holde orden på budsjetter, tegninger, søknader, leverandører, håndverkere og de som til enhver tid skal gi sin godkjenning. Det blir alltid mye å holde styr på.

Etter mange år i byggebransjen har jeg opparbeidet meg høy fagkompetanse og allsidig erfaring som vil være til nytte for alle som står foran en byggeprosess. Dette gjelder både store og små oppgaver; hytter og hus så vel som store bygg. På disse sidene kan du se hva jeg kan hjelpe deg meg.

Jeg har i mange år ledet et velrennomert byggefirma, sittet i byggmesterforbundet og bransjestyrer, som leder og medlem, og vært representert i styrer og utvalg i næringslivet på Jæren. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte eller en samtale om det du skal i gang med, så skal jeg fortelle hva jeg kan spare deg for.

Harald Grayston
Byggerådgiver